Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2013

heartonfirex33

January 29 2013

heartonfirex33
heartonfirex33
heartonfirex33
` Tyle już na CIEBIE czeekam <3

January 20 2013

heartonfirex33
7732 55d1 500
Kluczem do szczęścia są marzenia , które można zrealizować !
Reposted bygriberunfabulous
heartonfirex33
Kiedy zamykam oczy, widzę twoją twarz , kiedy idę niemal czuję twoją dłoń w mojej. <3

January 18 2013

heartonfirex33
heartonfirex33
heartonfirex33
` Jeśli ktoś Cię odrzuci , żyj tak aby tego ŻAŁOWAŁ

January 13 2013

heartonfirex33
8557 d0a1
heartonfirex33
Kiedy człowiek się zakochuje, jego życie nieodwracalnie się zmienia i choćby nie wiedzieć jak się próbowało, to uczucie nigdy nie zniknie. <3
heartonfirex33
Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć gdy Cię widzę.
Reposted byskinnnyskeletonhouseofpainarbuzyskaryfikaacjaduszykitchyjustafragmentofyouforgetarrivespaasiakfollow-mepaulineoliviiasomersbyrealytruthinyouseptemberdollmarl-borokooobifullmoonfollow-meNovemberGirlmelancholy69independenttjustjustjustmurderer1MaddoxxpsychotropowafollowedodulekkocurekHeart-Shaped-BoxJurysekTygrysekpaprotkadrinkmysoulczekoladowysendaphneblakerealityisabitchdontforgotwasdoxygeniumRybenkaunsteadyshyhappyorsadmruugaaCruelbanshebe-beautifultytuterazInaMalajnaparachuteNameless657rokminaljak1dzienedyypinsomniahumanstoryineedyourloveim-so-retardedplugssnazwazdupyKejstynaVanitasustrawberrrydedysekWolffGirldobitniemalinathefirstdropblovelyoversensitivecanibeyourlastgirlfriendironicdreamsblessjadzkasouuldifferent-lovesafehavenavieexxxy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl